Më e mira e natyrës

E pabesueshme, e bukur e rrezikshme

Ejani dhe shikoni !

I bukur dhe i paprekur
ngrohtë dhe i qetë

Mali më i lartë në dy vende mund të arrihet nga të dy anët. Ejani të vizitoni dhe gjeni vendin tuaj

Shtegu nr. 6 Rruga për te ujëvara - NMK

 Trail No.6 Photo resized2

(fsh. Brodec-fsh. Vejcë-Ujëvara))

 

DOWNLOAD GPX       Vende të interest

Pozicioni - mal

Mali Sharr / Rajoni qendror

Pika fillestare

Fshati Brodec

Përshkrimi i shtegut

Shtegu, i cili mund të kategorizohet si mesatarisht i lehtë, fillon nga fshati Brodec, më saktësisht në pjesën përmbi të fshatit, nga ku pas një ngjitje të shkurtër dhe të pjerrët, dilet në një rrugë të gjerë të dheut, e cila në drejtimin veri-verilindje çon drejt fshatit Vejcë. Kjo rrugë, megjithëse nuk është e kalueshme për automjete, përdoret për komunikim midis këtyre dy fshatrave. Karakteristikë për këtë pjesë të shtegut është hyrja në fshatin Vejcë. Tokë e punueshme dhe njerëz që punojnë mund të gjenden në pjesën e sipërme dhe të poshtme të shtegut para hyrjes në fshat. Shtegu hyn në fshat, kalon nëpër të dhe vazhdon në drejtim të veriut, përgjatë bregut të djathtë të rrjedhës së lumit Dojranit. Me një ngritje të lehtë arrihet në zonën shkëmbore të lumit ku pas një lëvizjeje të shkurtër në veri-lindje arrihet te ujëvarat e lumit të Dojranit.

Informacioni teknik dhe turistik:

Lartësia e pikës fillestare

Fshati Brodec - 1030 m mbi nivelin e detit

Pika më e lartë

Ujëvara - 1760 m mbi nivelin e detit.

Diferenca në lartësi

730 m

Lartësia e destinacionit:

Ujëvara - 1760 m mbi nivelin e detit.

Kohëzgjatja e udhëtimit

3.00 - 3.30 orë

Gjatësia e udhëtimit

9 km

Lartësia mbidetare

Ngjitje totale - 795m

Zbritja totale - 110 m

Vështirësia e shtegut

  • ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Niveli i nevojshëm i gatishmërisë fizike

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Panorama dhe peizazhe

Në pjesën e parë të shtegut, kur lëvizim në relacionin fshati Brodec - fshati Vejcë, në lindje hapet një pamje e Gurit të shpuar, një shkëmb karakteristik mbi pjesën lindore të fshatrave.

Pasi të kalohet fshati Vejcë dhe vazhdohet kah cirku i lumit të Dojranit, para nesh, në veri ngrihet Maja e zezë (Crn Vrv), ndërsa nga ana e djathtë në perëndim - jugperëndim, është maja karakteristike Kobilicë.

Qasja deri te pika fillestare:

Autostrada Shkup - Tetovë, 43 km

Rruga lokale Tetovë - fshati Brodec, 16 km

Në pjesën e poshtme të fshatit, afër urës dhe çeshmës, ka mundësi për të parkuar disa automjete

Pika me interes turistik:

nga pika fillestare:

- Maja e zezë - 4 orë në këmbë nga fshati Vejcë

- Kobilicë – 4 orë në këmbë nga fshati Vejcë

Akomodimi dhe ushqim

Shtëpia e bjeshkatarëve "Kobilicë", mali Sharr

Shtëpi familjare në fshatin Vejcë

Objekte të ndryshme akomodimi në Tetovë

Transporti publik

Transporti publik, furgonë dhe taksitë

 

01 Briefing notes EN thumb    02 Briefing notes EN thumb   
03 Briefing notes ЕN thumb   04 Briefing notes ЕN thumb  

eu funded gdThis web has been produced with the assistance of the European Union.  The content of this web is the sole responsibility of the implementing organisations and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

© 2024 Alka. All Rights Reserved.