Më e mira e natyrës

E pabesueshme, e bukur e rrezikshme

Ejani dhe shikoni !

I bukur dhe i paprekur
ngrohtë dhe i qetë

Mali më i lartë në dy vende mund të arrihet nga të dy anët. Ejani të vizitoni dhe gjeni vendin tuaj

Nr.8 Shtegu i Vajzës - KS

trail no.8 photo4 resized

 

DOWNLOAD GPX    Vende të interest

 

Pozicionimi - mal

 • Mali Sharr– (rajoni qendër - jug).

Pika fillestare

 • Pranë Manastirit të Kryeengjëjve të shenjtë

Përshkrimi i shtegut

Ky shteg nuk është shumë i gjatë, por është shteg shumë laraman dhe i cili kalohet mjaft ngadalë, në kuptimin se ka më shumë kohë për të parë duke bërë shëtitje. Në pjesën fillestare të shtegut mund të vizitohet Muzeun i hidrocentralit elektrik dhe manastirin e Kryeengjëjve. Pas një ngritjeje të pjerrët, arrihet te një kështjellë që quhet Kalaja e vajzës. Pas kalasë, shtegu vazhdon në drejtimin juglindor mbi fshatin Pousko dhe kjo pjesë përfundon me ngjitje në pikën e kullës së Antenës. Pastaj shtegu vazhdon për në fshatin Jabllanicë, ku gjenden disa ferma të mjedrave.

1230 m 42’9. 3242 N, 20’46.8399. E

 

Të dhëna teknike dhe turistike:

Lartësia mbidetare në pikën fillestare

 • 476m 42’.11.57 N, 20’45.49 E

Pika më e lartë

 • 1005 m/nd

Lartësia mbidetare e destinacionit

 • 1005 m/nd

Kohëzgjatja e udhëtimit (ngjitjes)

 • 3 orë

Gjatësia e udhëtimit (ngjitjes):

 • 4 km

Vështirësia e shtegut

 • ☆ ☆ ☆ 

Niveli i nevojshëm i aftësisë fizike

 • ☆ ☆ ☆ 

Panorama dhe peizazhe:

Përgjatë këtij shtegu ekzistojnë tre pika nga ku shëtitësit mund të shijojnë pamje panoramike: Kalaja e Vajzës, Fshati i Pousko dhe pika e Antenës 360

Qasja në pikën fillestare:

 • 2.2 k m nga Prizreni - km, Tirana 187km, Prishtina 97 km, Shkup 97,

Te pika fillestare ka hapësira parkimi për automjete, furgonë.

Qasja në pikën e fundit:

 • Prizreni 9.6 km, Tirana 184 km, Prishtina 94 km,

Vendet me interes turistik

 • Muzeu i Hidrocentralit elektrik (Prizren) dhe Zona e Manastirit të Kryeengjëve

 • Kalaja e vajzës

 • Mënyrë e shpejtë dhe e shkurtër për të takuar banorët vendas me kulturën e tyre të kësaj zone në fshatin Pousko

 • Fshati Jabllanicë

Akomodimi dhe ushqimi

  • Hotele dhe restorante në Prizren

  • Restoranti Piceria Pousko

  • Shtëpia e malit Sharr

  • Manastiri

Public transport:

 • Furgoni lokal çdo 2 orë, taksi.

 • Kontaktoni guitën lokale Qendrën për informacione turistike

 

01 Briefing notes EN thumb    02 Briefing notes EN thumb   
03 Briefing notes ЕN thumb   04 Briefing notes ЕN thumb  

eu funded gdThis web has been produced with the assistance of the European Union.  The content of this web is the sole responsibility of the implementing organisations and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

© 2024 Alka. All Rights Reserved.