Më e mira e natyrës

E pabesueshme, e bukur e rrezikshme

Ejani dhe shikoni !

I bukur dhe i paprekur
ngrohtë dhe i qetë

Mali më i lartë në dy vende mund të arrihet nga të dy anët. Ejani të vizitoni dhe gjeni vendin tuaj

Shtegu ndërkufitar Nr.11 Rruga e vjetër tregtare - NMK

trail no.11 photo resized

(Tetovë – Burimet e ujit mineral Banjçe – fshati Sellcë – fshati Brodec - fshati Veshallë- Kalimi i gjelbër Karanikollë - Prizeren)

 

DOWNLOAD GPX    Vende të interest

 

Pozita - mal

Mali Sharr / segmenti qendror

Pika fillestare

 • Tetovë

Përshkrimi i shtegut

Kjo shteg fillon nga Tetova dhe përfundon në Prizren ose anasjelltas. Shtegu i Vjetër Tregtar, ose Rruga Mbretërore, është një shteg që fillon nga Mëhalla e Epërme dhe ndjek lumin Shkumbin. Duke kaluar pranë zonës "Banjice", burimi i ujit mineral, shtegu shkon në fshatin Sellcë dhe kalon nën vetë fshatin. Nga këtu fillon lëvizja drejt fshatit Brodec, ku kalon përmes një shtegu shkëmbor, i cili është trasuar në periudhën nga vitet 1920 dhe 1930. Deri në këtë pikë, gjegjësisht fshati Brodec, drejtimi i shtegut është drejt veriperëndimit. Nga fshati Brodec shtegu është në një rrugë të asfaltuar, deri në fshatin Veshallë, nga ku fillon të ngjitet në qafën e gjelbër ose "qafa e Sharrit" afër Karanikollës. Nga fshati Veshallë, gjurma shtrihet përgjatë një rruge të gjerë me dhe, e cila ngrihet pjerrët mbi fshat dhe pastaj ngjitet butësisht në të djathtë të lumi i Karanikollës. Në një lartësi prej 1760 metrash, ku është ndërtuar një shatërvan, rruga e gjerë kthehet më pas në një shteg malor, ku pas një kilometri tjetër në drejtim të veriperëndimit, në një vend ku ka sinjale, kthehet mprehtë drejt veriut, ku ngjitet pjerrtas në të gjelbrën kalimi në një lartësi prej 2000 metrash.

Nga ky pozicion gjurma kalon në Kosovë, zbret në shtëpizën malore "Shari", në fshatin Zapluzhë dhe kryesisht shkon në veri deri në Prizren.

Informacion teknik dhe turistik:

Lartësia e pikës fillestare

 • Tetovë – 500 m.l.m

Pika më e lartë

 • Karanikollë–Shiriti i gjelbër 2065 m.l.m

Lartësia e destinacionit

 • Prizren – 415 m.l.m

Kohëzgjatja e udhëtimit

 • 8.00 – 10.00 orë

Gjatësia e udhëtimit

 • 49 km

Lartësia mbidetare

 • Ecje përpjetë – 1565 m

 • Ecje teposhtë – 1650m

Vështirësia e shtegut

Niveli i nevojshëm i gatishmërisë fizike

Panorama dhe peizazhe

Duke lëvizur nëpër këtë shteg, ka disa momente ku ekzistojnë vende për pamje panoramike.

Njëri nga peizazhet është kur lëvizim nëpër shtegun shkëmbor, prej nga kemi pamje drejt majës më dominante të Sharrit, Kobilicës dhe rrjedhës së mesme të lumit Shkumbin.

Vendi i dytë i rëndësishëm, ku kemi pamje të bukur panoramike është menjëherë pasi të kalojmë mbi fshatin Veshallë, prej ku mund të shihni disa segmente të Leshnicës në jug dhe Maja e zezë e Jellakut në juglindje.

Kuptohet, pika më e rëndësishme panoramike është kalimi i gjelbër, prej nga mund të shihet tërë pjesa qendrore e Sharrit me Shkëmbij të Leshnikut, Maja e Titos dhe Liqeni Karanikolla nga ana e Maqedonisë si dhe lugina e Prizrenit, Bistricë nga ana e Kosovës.

Qasja deri në pikën fillestare:

 • Autostrada Shkup – Tetovë, 43 km

Pikat me interes turistik

 • nga pika e nisjes

 • Kalaja e Tetovës (15 minuta me veturë nga Tetova)

 • Banjiçe (15 minuta me veturë nga Tetova)

 • Arabati Baba Teqe(10 minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

 • Xhamia e Larme (10 minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

 • Hamami turk (10 minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

 • Muzeu i Tetovës (10 minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

 • Muzeu i PKM (10minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

 • Galeri për ikona (10 minuta me veturë nga qendra e Tetovës)

Akomodim dhe ushqim

 • Akomodime të ndryshme në Tetovë

Transport publik

 • Autobus publike, me furgonë dhe taksi

 

01 Briefing notes EN thumb    02 Briefing notes EN thumb   
03 Briefing notes ЕN thumb   04 Briefing notes ЕN thumb  

eu funded gdThis web has been produced with the assistance of the European Union.  The content of this web is the sole responsibility of the implementing organisations and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

© 2024 Alka. All Rights Reserved.